Leverans 1-3 arbetsdagar
|
Fri frakt över 199kr*
SWE
Leverans 1-3 arbetsdagar
Fri frakt över 199kr*
Posters
50% RABATT PÅ ALLT
Kvar till fri frakt
TOTALSUMMA
Till kassan
0 Varor
Fortsätt handla
Kvar till fri frakt
TOTALSUMMA
Till kassan

KÖPVILLKOR1. ALLMÄNT

 

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.desenio.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Desenio AB, organisationsnummer 556763-0693 (”Desenio”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Desenio framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten. Om du handlar som företag gäller andra köpvillkor som du hittar här.


1.2

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Desenio accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Desenio förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.3

Desenio reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Desenio har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Desenio naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Desenio fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Desenio ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.


1.4

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Desenio eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Desenio.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

 

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Desenios Integritetspolicy, se här


2.2

Ett avtal om köp ingås först när Desenio bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Desenio per e-post. Desenio uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Desenios kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Desenio. Om beställningen återkallas så kommer Desenio att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.


 

3. KUNDUPPGIFTER MM.

 

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Desenios behandling av personuppgifter finns i Desenios Integritetspolicy.


3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Desenio om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3

Om Desenio misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Desenio rätt att stänga av dig. Desenio har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.


 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

 

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.


4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt på Sajten här. Desenio har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Desenio. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Desenio eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Desenio förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.


 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

 

Desenio kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Desenio i samband med kampanjen. Desenio förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 


 

6. PRESENTKORT

 

Presentkort som säljs på Desenio är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Desenios webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

 

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

 

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Desenio skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Desenios leverans av varor och villkor för leveransen finner du här

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.


7.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Desenio rätt att debitera dig en avgift på 180 kr. Vid hemleverans behöver det finnas en person tillgänglig att ta emot paketet.


 

8. ÅNGERRÄTT

 

8.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 90 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Desenio detta inom 90 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätt eller bytesrätt gäller ej på personliga posters som personaliserats och trycks på beställning. Varorna ska returneras i samma skick som de var i vid leverans till dig. Om varan tydligt har använts har Desenio rätt att göra ett avdrag från ersättningen.


8.2

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.


8.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Desenio på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)


8.4

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Desenio. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Desenio enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.


8.5

När Du ångrar ditt köp betalar Desenio tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Desenio rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


8.6

Desenio betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Desenio tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Desenio får dock vänta med återbetalningen tills Desenio tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


 

9. GARANTI OCH REKLAMATION

 

9.1

Vissa av Desenios varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.


9.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Desenio så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.


9.3

Desenio står för returfrakten för godkända reklamationer.


9.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Desenio att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Desenio strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Desenio mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Desenio förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Desenio riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


9.5

Desenio erbjuder ett (1) års garanti på iPhoneskal och totebags köpta på vår sajt. Denna garanti täcker tillverkningsfel gällande passform, sömmar och tryck på produkterna. Garantin från Desenio täcker inte defekter och skador som har uppkommit genom:
• Händelser som förlust, stöld, eld, vatten eller andra skador orsakade av vätskor
• Felanvändning eller vårdslöshet som orsakat revor, bucklor, märken eller andra skador som orsakas genom att exempelvis produkten tappas i marken etc.
• Estetiska förändringar som orsakas av normalt slitage som mindre repor, materialslitage, färgflagor etc.
• Olyckshändelser eller obefogade lagningar eller ändringar på produkten av andra än Desenio.
För att garantin ska gälla måste våra skötselråd följas. Denna garanti påverkar eller förändrar inte de rättigheter som konsumenten har enligt lag.


 

10. LÄNKAR

 

Desenio kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Desenios kontroll, och webb-platser utanför Desenios kontroll kan länka till Sajten. Även om Desenio försöker säkerställa att Desenio enbart länkar till webbplatser som delar Desenios personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Desenio inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.


 

11. FORCE MAJEURE

 

Desenio ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Desenio inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Desenio dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Desenio rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


 

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

 

Desenio förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Desenio har informerat dig om ändringarna. Desenio rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


 

13. OGILTIGHET

 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

 

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Desenios kundtjänst.


14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Desenios kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Desenio beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.


14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

________________________________________
Dessa Villkor har fastställts av Desenio 2016-10-28 

Så tycker våra kunder

4.6
Baserat på 24866 omdömen. Se några av omdömena här.
Fel motiv Beställt 2 motiv men fick hem 3 andra motiver än de jag hade beställt.Gjort retur i 3 veckor nu och ingen återkoppling eller pengarna tillbaka! 09 Nov Ellina Na
Superbra Superbra, snabb leverans. Fina tavlor. 09 Nov Ann-Mari Björklund
🤟🏼👍🏼 Grymt👍🏼💪🏼🤟🏼👍🏼💪🏼🤟🏼 09 Nov Alexander Linden
Superduper nöjd! Jag är super nöjd varje gång jag beställer från desenio.se 09 Nov Emelie Kvist
×
Fortsätt handla
Till kassan
Fortsätt handla
Till kassan

Du kanske också gillar

Komplettera din tavelvägg

Visa inte igen

Du har inte fyllt i någon personalisering. Är det säkert att du vill lägga till produkten utan något personaliserat innehåll?

Nej, gå tillbaka.
Lägg till i
ändå

Filer måste vara mindre än 5 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png


Bevakning av

Du lämnar nu desenio.se

Du lämnar nu desenio.se och går till Desenio Outlet.
Du kan alltid backa tillbaka till desenio.se eller klicka på Tillbaka till desenio.se.
Fortsätt till outleten

Presentkort

Du har nu aktiverat ditt presentkort. Priset dras av i kassan.
Fortsätt handla
Ta bort presentkort

Bevaka

En eller flera utav dina valda produkter är tillfälligt slut i lager och har därför inte lagts i varukorgen. Följande är en lista på dessa produkter.

Fyll i din mailadress och välj de produkter du vill bevaka

Bevaka alla
Fortsätt handla
Till kassan

Välj plats

Sök efter en specifik plats, antingen genom adress eller genom att dra den röda markören på kartan. När du har valt plats, klicka på "Sätt dessa koordinater" för att verifiera och gå vidare.

Sätt dessa koordinater

Unfortunately we are currently unable to deliver to this address. Please try another address and post code.

Back to checkout

Rabattkoden har registrerats

Rabattkoden kommer automatiskt att läggas till i kassan, koden är giltig till CET.
*Gäller inte för handplockade/personliga posters och ramar.

Fortsätt handla
Cookies och liknande tekniker
Desenio använder cookies och liknande tekniker för att kunna förbättra din användarupplevelse och för nedanstående ändamål. Du kan här välja att acceptera samtliga cookies eller anpassa vilka cookies du accepterar eller inte.
Acceptera
Nödvändiga
Nödvändiga cookies aktiverar grundläggande funktioner som gör att webbplatsen fungerar säkert och korrekt. Därför går de inte att stänga av. Dessa cookies hanterar bland annat sidnavigering, nästa steg i köpprocessen och inloggat läge.
Analys och statistik
Dessa cookies ger oss information om hur användarupplevelsen av vår webbplats fungerar och ger oss möjlighet att jobba med förbättringar av användarvänligheten, kundservice och andra liknande funktioner.
Personalisering
Personaliseringscookies används för att anpassa din upplevelse av webbplatsen efter dina preferenser, köphistorik och historik från hur du navigerat. Det här ger dig mer relevanta erbjudanden och en bättre användarupplevelse.
Marknadsföring
Marknadsföringscookies används för annonsering där vi med hjälp av våra samarbetspartners kan kommunicera den typ av erbjudanden som vi bedömer är mest relevanta för dig och dina preferenser.
Spara och stäng